Match Results


Patra Spring Cup

Match Date: 2005-04-17
Match Discipline: Handgun
Match Director: John Kakavoulas
Range Master: Nontas Papagiannopoulos
Stats Director: Eleni Papastavropoulou - Giamarellou

Open 
   1. Anastasiou I. (GRE)
   2. Fessas D. 
   3. Madaros K. 
   4. Makarounas M. 
   5. Chalkiopoulos K. 
   6. Drakakis P. 
   7. Babouris B. 
   8. Vlamakis G. 
   9. Kartapanis I. 
  10. Sismanidis N. 

Standard 
   1. Poutoglidis G. (GRE)
   2. Manolis A. 
   3. Zacharioudakis M. 
   4. Cheropoulos S. 
   5. Papagiannopoulos N. 
   6. Vlachoutsikos E. 
   7. Roumeliotakis K. 
   8. Farmakis K. 
   9. Tsiskakis M. 
  10. Pistiolas N. 

Production 
   1. Kalonikidis A. (GRE)
   2. Sklavis A. 
   3. Tsimekas A. 
   4. Zafiridis M. 
   5. Kontopoulos I. 
   6. Xinogalas A. 
   7. Gioldasis G. 
   8. Stavrakidis K. 
   9. Anastasopoulos I. 
  10. Soulis G. 

Open Senior
   1. Sismanidis N. (GRE)
   2. Kakogiannis E. 
   3. Vorilas S. 
   4. Meimaridis G. 
   5. Delikostidis E. 

Standard Senior
   1. Thomalaris A. (GRE)
   2. Livanos P. 
   3. Konstantinidis A. 
   4. Alexiou I. 
   5. Andriopoulos V. 

Production Senior
   1. Soulis G. (GRE)
   2. Dritsas D. 
   3. Fitatzis D. 
   4. Likousis A. 
   5. Giannoutas Th.