Match Results


Kavala Open

Match Date: 2005-11-20
Match Discipline: Handgun
Match Director: Dimitrios Sklavis
Range Master: Manolis Stefanidis
Stats Director: George Zervas

Open 
   1. Drakakis, P. (GRE)
   2. Vlamakis, G. 
   3. Madaros, K. 
   4. Kartapanis, I. 
   5. Babouris, B. 
   6. Babouris, N. 
   7. Makarounas, M. 
   8. Fessas, D. 
   9. Savidis, I. 
  10. Sismanidis, N. 

Standard 
   1. Poutoglidis, G. (GRE)
   2. Lioggos, X. 
   3. Kosmaras, N. 
   4. Zacharioudakis, M. 
   5. Noussis, F. 
   6. Kouroukidis, X. 
   7. Soumalevris, K. 
   8. Roumeliotakis, K. 
   9. Tsiskakis, M. 
  10. Alexiou, I. 

Production 
   1. Sklavis, Al. (GRE)
   2. Ragias, K. 
   3. Stefanidis, P. 
   4. Stavrakidis, K. 
   5. Dafnomilis, P. 
   6. Kalonikidis, A. 
   7. Xinogalas, A. 
   8. Basileiou, N. 
   9. Cheropoulos, S. 
  10. Karagiannis, G. 

Open Senior
   1. Sismanidis, N. (GRE)
   2. Meimaridis, G. 
   3. Kakogiannis, E. 
   4. Pantelikitzis, N. 
   5. Christodoulou, S. 

Standard Senior
   1. Alexiou, I. (GRE)
   2. Katrantsiotis, N. 
   3. Pantopoulos, K. 
   4. Konstantinidis, A. 
   5. Sklavis, D. 

Production Senior
   1. Soulis, G. (GRE)
   2. Fitatzis, D. 
   3. Xanozidis, G. 
   4. Mouzourakis, Th. 
   5. Zervas, G.