Match Results


Russian Nationals - Shotgun

Match Date: 2020-08-12
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Grigory Bondarev
Range Master: Artem Rozkov
Stats Director: Volkov Andrey

Open 
   1. Kharitonov, Vladimir V (RUS)
   2. Golovanov, Stanislav A 
   3. Anikin, Roman B 
   4. Kichaykin, Maksim S 
   5. Lykov, Aleksandr A 
   6. Pogudin, Andrey S 
   7. Ivanov, Sergey V 
   8. Kudryavtsev, Oleg V 
   9. Zaynitdinov, Vitaliy M 
  10. Subbotin, Vladimir O 

Standard 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Demyanov, Egor A 
   3. Plaksin, Vasiliy A 
   4. Konov, Sergey A 
   5. Zakharov, Anton O 
   6. Skopin, Maksim Y 
   7. Vishnyakov, Aleksey S 
   8. Kisyelkin, Dmitriy N 
   9. Zaytsev, Nikolay L 
  10. Reynbakh, Anton B 

Standard Manual 
   1. Urbanovich, Anton V (RUS)
   2. Nikolaev, Yuriy V 
   3. Sarabskiy, Anton O 
   4. Kryuchkov, Oleg V 
   5. Ratner, Arseniy L 
   6. Kapliev, Andrey V 
   7. Antipov, Aleksey A 
   8. Spasskiy, Oleg B 
   9. Kanin, Gleb S 
  10. Gorshnyev, Maksim N 

Modified 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Malanukha, Aleksey L 
   3. Batanov, Vadim A 
   4. Abashev, Marat A 
   5. Bessonov, Sergey V 
   6. Safonov, Vladimir A 
   7. Ermolov, Maksim V 
   8. Kunaev, Sergey V 
   9. Trufanov, Evgeniy V 
  10. Bakhitov, Rinat R 

Open Lady
   1. Bobrusova-Deyviz, Elena A (RUS)
   2. Taranosova, Anna V 
   3. Lepilina, Svetlana Y 
   4. Korobeynik, Tatyana S 
   5. Stafeeva, Yana V 

Standard Lady
   1. Romashina, Tatyana V (RUS)
   2. Galonska, Anna N 
   3. Morozova, Anastasiya A 
   4. Lomova, Mariya B 
   5. Reveruk, Darya A 

Open Senior
   1. Yakovlev, Oleg G (RUS)
   2. Mubarakov, Ramazan B 
   3. Emelyanov, Anton A 
   4. Matyuk, Vladimir M 
   5. Ilin, Sergey V