Match Results


Central Federal Region Championship - Aa

Match Date: 2020-02-15
Match Discipline: Action Air
Match Director: Kisilev Andrey
Range Master: Selekhov Sergey
Stats Director: Gruzintsev Dmitry

Open 
   1. Soloviov Alexander (RUS)
   2. Chaparin Ivan 
   3. Smelev Maxim 
   4. Persianov Alexander 
   5. Skichko Ksenia 
   6. Runova Polina 
   7. Shaimardanov Igor 
   8. Makarova Maria 
   9. Kupreev Georgy 
  10. Lobanov Artem 

Standard 
   1. Tarasov Alexander (RUS)
   2. Udaltsov Kirill 
   3. Balandin Anton 
   4. Vysotskiy Yakov 
   5. Kleimenov Vladislav 
   6. Shrafanenko Daniil 
   7. Varnavskiy Saveliy 
   8. Izumchenko Sofya 
   9. Dorogobid Andrey 
  10. Lobkov Matvey 

Production 
   1. Shvets Dmitry (RUS)
   2. Dorofeev Mikhail 
   3. Gorunov Alexander 
   4. Semenov Andrey 
   5. Orlov Alexey 
   6. Yakimova Ekaterina 
   7. Baklag Arseniy 
   8. Gorokhov Alexey 
   9. Latunova Olga 
  10. Khrustalev Matvey 

Open Junior
   1. Soloviov Alexander (RUS)
   2. Smelev Maxim 
   3. Mokrousova Alina 
   4. Evseev Alexey 
   5. Martirosov Arkady 

Standard Junior
   1. Tarasov Alexander (RUS)
   2. Sharafanenko Daniil 
   3. Izumchenko Sofya 
   4. Lobkov Matvey 
   5. Chistiakov Vladimirov 

Production Junior
   1. Dorofeev Mikhail (RUS)
   2. Gorunov Alexander 
   3. Orlov Alexey 
   4. Yakimova Ekaterina 
   5. Babkin Viktor 

Open Super Junior
   1. Chaparin Ivan (RUS)
   2. Persianov Alexander 
   3. Skichko Ksenia 
   4. Runova Polina 
   5. Makarova Maria 

Standard Super Junior
   1. Vysotskiy Yakov (RUS)
   2. Kleimenov Lkadislav 
   3. Varnasky Saveliy 
   4. Khrapenko Saveliy 
   5. Shurenkov Nikita 

Production Super Junior
   1. Baklag Arseniy (RUS)
   2. Gorokhov Alexey 
   3. Latunova Olga 
   4. Khrustalev Matvey 
   5. Akishin Ilya