Match Results


Hellinic Shotgun Nationals

Match Date: 2009-05-17
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Nik. Diakakis
Range Master: K. Soumalevris
Stats Director: G. Zervas

Open 
   1. Pl. Goufas (GRE)
   2. K. Exarchos 
   3. M. Zafeiridis 
   4. Ap. Bechtsoudis 
   5. Chr. Lioggos 
   6. D. Sklavis 
   7. G. Soulis 
   8. D. Chrysafidis 
   9. Char. Savvelidis 
  10. Sl. Chamlatzis 

Standard 
   1. Al. Sklavis (GRE)
   2. I. Anastasiou 
   3. Em. Karalakis 
   4. Ev. Papagrigoriou 
   5. St. Chairopoulos 
   6. K. Tsiolakis 
   7. Z. Sourlas 
   8. Ath. Fytilis 
   9. S. Dellios 
  10. A. Panagiotopoulos 

Standard Manual 
   1. K. Roumeliotakis (GRE)
   2. I. Kontopoulos 
   3. I. Kakavoulas 
   4. K. Vasilas 
   5. An. Kriembardis 
   6. Ev. Fytilis 
   7. N. Stamatelatos 
   8. G. Veis 
   9. L. Oikonomou 
  10. I. Lyras 

Modified 
   1. I. Arapkoules (GRE)
   2. K. Soumalevris 
   3. I. Doumanis 
   4. D. Polyzois 
   5. K. Topouzis 
   6. M. Tsamis 
   7. N. Petridis 
   8. N. Diakakis 
   9. G. Zervas 
  10. Th. Papadopoulos 

Open Senior
   1. Ap. Bechtsoudis (GRE)
   2. Chr. Lioggos 
   3. D. Sklavis 
   4. G. Soulis 
   5. O. Chiotakis