Match Results


Russian National Shotgun

Match Date: 2009-05-21
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Polegeshko Alexander
Range Master: Kondrukh Anatoliy
Stats Director: Gulin Vladimir

Open 
   1. Koshkin, Ivan S (RUS)
   2. Ilin, Vsevolod V 
   3. Minakov, Evgeniy Y 
   4. Shorikov, Alexander 
   5. Vilents, Pavel V 
   6. Ragozin, Alexey V 
   7. Efimov, Evgeniy B 
   8. Burakin, Evgeniy S 
   9. Perebeynos, Dmitriy A 
  10. Travkin, Artjom 

Standard 
   1. Vikharev, Andrey I (RUS)
   2. Plaksin, Vasiliy A 
   3. Danilovitch, Pavel V 
   4. Avdeev, Kirill V 
   5. Verholantcev, Alexander P 
   6. Shevchenko, Sergey V 
   7. Skopin, Maxim Y 
   8. Glagolev, Nikolay M 
   9. Shetinin, Sergey D 
  10. Panov, Yuriy G 

Standard Manual 
   1. Petukhov, Alexander G (RUS)
   2. Larin, Maxim 
   3. Zamula, Vitaliy 
   4. Skvortcov, Sergey 
   5. Salikov, Oleg 
   6. Lutcenko, Pavel 
   7. Masliaev, Alexey A 
   8. Evseviev, Pavel V 
   9. Shutov, Sergey A 
  10. Mulenko, Boris 

Modified 
   1. Mubarakov, Ramazan B (RUS)
   2. Voino, Alexey 
   3. Chamian, Vladimir 
   4. Venetskiy, Alexander 
   5. Petrov, Andrey V 
   6. Chernousov, Evgeniy I 
   7. Chernousov, Dmitriy I 
   8. Gendin, Alexey 
   9. Akulov, Evgeniy S 
  10. Lukin, Evgeny