Match Results


Storming The Citadel 2020

Match Date: 2020-09-10
Match Discipline: Handgun
Match Director: Evgeniy Eropolov
Range Master: Andrey Fyedorov
Stats Director: Viktoriya Makovetskaya

Standard 
   1. Popov, Aleksey S (RUS)
   2. Galstyan, Aykaz D 
   3. Foka, Bogdan O 
   4. Tsapin, Igor V 
   5. Garipov, Bulat A 
   6. Kokorev, Evgeniy V 
   7. Fjodorov, Andrey 
   8. Suslov, Andrey I 
   9. Salnikov, Vadim V 
  10. Bondarev, Grigoriy A 

Production 
   1. Gushchina, Mariya M (RUS)
   2. Vyaltsev, Nikolay S 
   3. Vakhaniya, Ramazi R 
   4. Deryabin, Igor S 
   5. Uba, Eduard N 
   6. Klyenkin, Sergey V 
   7. Serdyukov, Aleksey V 
   8. Gushchin, Mikhail Y 
   9. Syuryaev, Roman V 
  10. Sologub, Aleksandr A 

Production Senior
   1. Serdyukov, Aleksey V (RUS)
   2. Gushchin, Mikhail Y 
   3. Sologub, Aleksandr A 
   4. Ovsyannikov, Aleksey A 
   5. Foka, Oleg Y