Match Results


Russian Cup, Rifle, 2nd Round

Match Date: 2020-10-14
Match Discipline: Rifle
Match Director: Bondarev Grigoriy
Range Master: Shutov Sergey
Stats Director: Sokolov Dmitriy

Open Semi-Auto 
   1. Chamyan, Vladimir A (RUS)
   2. Dedegkaev, Soslan E 
   3. Pichugin, Aleksey V 
   4. Sveshnikova, Mariya A 
   5. Foka, Bogdan O 
   6. Tochilin, Sergey V 
   7. Bondarev, Grigoriy A 
   8. Mezhenin, Aleksey E 
   9. Beresnev, Andrey Y 
  10. Abramov, Sergey Y 

Standard Semi-Auto 
   1. Denisov, Arseniy G (RUS)
   2. Shutov, Aleksandr S 
   3. Sukhin, Leonid V 
   4. Lomako, Sergey V 
   5. Pavelev, Roman S 
   6. Novosyelov, Artyem G 
   7. Egorov, Sergey A 
   8. Sukhin, Yuriy L 
   9. Bukhalov, Roman V 
  10. Smelov, Aleksey S