Match Results


Russian Cup (shotgun) - 2

Match Date: 2020-08-01
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Lobanov A.N.
Range Master: Volkov A.V.
Stats Director: Volkova S.V.

Open 
   1. Kichaykin, Maksim S (RUS)
   2. Anikin, Roman B 
   3. Kharitonov, Vladimir V 
   4. Golovanov, Stanislav A 
   5. Romanov, Maksim A 
   6. Lykov, Aleksandr A 
   7. Dorin, Stanislav A 
   8. Klyuchevskiy, Sergey A 
   9. Pogudin, Andrey S 
  10. Kudryavtsev, Oleg V 

Standard 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Demyanov, Egor A 
   3. Konov, Sergey A 
   4. Skopin, Maksim Y 
   5. Bogoevich, Predrag G 
   6. Kisyelkin, Dmitriy N 
   7. Vishnyakov, Aleksey S 
   8. Kolobaev, Dmitriy S 
   9. Trufanov, Evgeniy V 
  10. Kulakov, Roman A 

Modified 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Abashev, Marat A 
   3. Bessonov, Sergey V 
   4. Malanukha, Aleksey L 
   5. Batanov, Vadim A 
   6. Androsov, Denis A 
   7. Zepalin, Dmitriy Y 
   8. Ermolov, Maksim V 
   9. Buslov, Maksim Y 
  10. Karaev, Timur V 

Open Lady
   1. Taranosova, Anna V (RUS)
   2. Bobrusova-Deyviz, Elena A 
   3. Lepilina, Svetlana Y 
   4. Nurlatova, Olga A 
   5. Chukhareva, Elena V 

Standard Lady
   1. Romashina, Tatyana V (RUS)
   2. Kireytseva, Mariya V 
   3. Galonska, Anna N 
   4. Lomova, Mariya B 
   5. Reveruk, Darya A