Match Results


Ukraine Shotgun Open

Match Date: 2009-09-26
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Milyukov Alexander
Range Master: Abbasov Ruslan
Stats Director: Porokhnyak Andrij

Open 
   1. Plyuhin, Vadim (UKR)
   2. Shymchenko, Alexander 
   3. Braginskij, Igor 
   4. Lysenko, Aleksandr 
   5. Shalnyev, Victor 
   6. Tarabanko, Vladimir 
   7. Sharvarko, Georgii 
   8. Petrov, Oleg 
   9. Morozov, Dmytro 
  10. Svichinskij, Sergej 

Standard 
   1. Milyukov, Alexander (UKR)
   2. Bergelson, Yurij 
   3. Proskuryakov, Andrej 
   4. Volskij, Andrej 
   5. Kolyada, Pavlo 
   6. Zamerets, Aleksandr 
   7. Yaryna, Dmytro 
   8. Yelanskiy, Igor 
   9. Guschin, Boris 
  10. Vilkov, Igor 

Standard Manual 
   1. Zagurnyi, Igor (UKR)
   2. Zbaranskyy, Vladyslav 
   3. Streltsov, Sergii 
   4. Voronetskij, Aleksandr 
   5. Khrestin, Oleksandr 
   6. Sergeev, Aleksandr 
   7. Konovalenko, Aleksej 
   8. Bereznyj, Evgenij 
   9. Zelenyi, Kostyantyn 
  10. Koltunov, Maksym