Match Results


Karditsa Cup

Match Date: 2009-10-11
Match Discipline: Handgun
Match Director: Stef. Chairopoulos
Range Master: Emm. Stefanidis
Stats Director: Geo. Zervas

Open 
   1. D. Fessas (GRE)
   2. M. Makarounas 
   3. K. Madaros 
   4. I. Savvidis 
   5. N. Sismanidis 
   6. E. Kakogiannis 
   7. V. Babouris 
   8. G. Meimaridis 
   9. I. Tyrakis 
  10. S. Iordanidis 

Standard 
   1. A. Sklavis (GRE)
   2. N. Vasiliou 
   3. K. Roumeliotakis 
   4. M. Zacharioudakis 
   5. E. Pentheroudakis 
   6. C. Tsagaridis 
   7. N. Roumeliotakis 
   8. C. Lioggos 
   9. D. Fytatzis 
  10. V. Spatoulas 

Production 
   1. K. Ragias (GRE)
   2. S. Chairopoulos 
   3. P. Dafnomilis 
   4. E. Koutantos 
   5. G. Tzallas 
   6. M. Karapidakis 
   7. K. Tsivis 
   8. F. Sakellaris 
   9. J. Savkovic 
  10. E. Samaritakis 

Modified 
   1. N. Babouris (GRE)
   2. S. Vorilas 
   3. E. Stefanidis 
   4. M. Zafeiridis 
   5. E. Tsiskakis 
   6. D. Dritsas 
   7. K. Tsiolakis 
   8. S. Stavridis 
   9. A. Bouroulitis 
  10. K. Lybikis 

Production Lady
   1. J. Savkovic (GRE)
   2. E. Nikolaou 
   3. E. Chasogia 
   4. A. Papadima 
   5. M. Gara 

Open Senior
   1. S. Iordanidis (GRE)
   2. A. Babatzimopoulos 
   3. E. Philippof 
   4. N. Xanthopoulos 
   5. A. Papadimas 

Standard Senior
   1. C. Lioggos (GRE)
   2. D. Fytatzis 
   3. K. Soumalevris 
   4. G. Papadopoulos 
   5. E. Barkatsas 

Open Super Senior
   1. N. Sismanidis (GRE)
   2. E. Kakogiannis 
   3. G. Meimaridis 
   4. E. Delikostidis 
   5. G. Zervas