Match Results


Kubok 727. Final.

Match Date: 2020-02-06
Match Discipline: Handgun
Match Director: Ivanov Ruslan
Range Master: Chupin Trofim
Stats Director: Kuznetsov Ivan

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Solovev, Aleksey V 
   3. Starodubtsev, Pavel S 
   4. Gorbovoy, Vladimir S 
   5. Lisimenko, Viktor V 
   6. Zakharenko, Aleksey A 
   7. Tsapin, Igor V 
   8. Safiullin, Artem R 
   9. Rabtsev, Vasiliy I 
  10. Burtasov, Gennadiy M 

Production 
   1. Sumin, Pavel A (RUS)
   2. Kozhemyakin, Pavel G 
   3. Boyarov, Evgeniy I 
   4. Ivanov, Ruslan M 
   5. Melnikov, Aleksandr E 
   6. Ukhov, Aleksey A 
   7. Ivanchenko, Andrey G 
   8. Litvinov, Evgeniy V 
   9. Kuznetsov, Dmitriy N 
  10. Goncharov, Viktor V 

Production Lady
   1. Ekkert, Natalya Y (RUS)
   2. Soykina, Eseniya V 
   3. Papulovskaya, Natalya I 
   4. Burtseva, Elizaveta N 
   5. Lutoshkina, Olga S