Match Results


Moscow Region Championship

Match Date: 2020-07-17
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Lobanov A.N.
Range Master: Volkov A.V.
Stats Director: Volkova S.V.

Open 
   1. Subbotin, Vladimir O (RUS)
   2. Kharitonov, Vladimir V 
   3. Lykov, Aleksandr A 
   4. Tkachev, Pavel A 
   5. Anikin, Roman B 
   6. Kichaykin, Maksim S 
   7. Pogudin, Andrey S 
   8. Lyulyukin, Evgeniy A 
   9. Korablev, Roman V 
  10. Kondrashov, Aleksey L 

Standard 
   1. Demyanov, Egor A (RUS)
   2. Bogoevich, Predrag G 
   3. Trufanov, Evgeniy V 
   4. Boytsov, Evgeniy V 
   5. Kolobaev, Dmitriy S 
   6. Goryushev, Dmitriy N 
   7. Kulakov, Roman A 
   8. Ovsienko, Aleksey V 
   9. Zaytsev, Nikolay L 
  10. Kartashev, Aleksey V 

Standard Manual 
   1. Nikolaev, Yuriy V (RUS)
   2. Ratner, Arseniy L 
   3. Gribakh, Konstantin B 
   4. Antipov, Aleksey A 
   5. Chelnokov, Ivan A 
   6. Novikov, Dmitriy K 
   7. Kanin, Gleb S 
   8. Sribnyy, Oleg E 
   9. Ugryumov, Roman B 
  10. Prikhodko, Maksim P 

Modified 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Romanov, Ivan A 
   3. Konov, Sergey A 
   4. Batanov, Vadim A 
   5. Abashev, Marat A 
   6. Zakharov, Anton O 
   7. Ermolov, Maksim V 
   8. Zhurbenko, Dmitriy V 
   9. Kunaev, Sergey V 
  10. Zepalin, Dmitriy Y