Match Results


Archangel Michael Cup, 3rd Round

Match Date: 2020-09-25
Match Discipline: Handgun
Match Director: Vladimir Titov
Range Master: Artem Rozkov
Stats Director: Trofim Chupin

Open 
   1. Velichkin, Denis E (RUS)
   2. Lavrinenko, Andrey A 
   3. Sannikov, Pavel V 
   4. Dashuk, Andrey S 
   5. Tretyakov, Anton S 
   6. Garipov, Bulat A 
   7. Oskirko, Sergey D 
   8. Ilin, Sergey A 
   9. Kostyuk, Yakov A 
  10. Suslov, Eduard S 

Standard 
   1. Popov, Aleksey S (RUS)
   2. Kalita, Vladimir A 
   3. Saprykin, Andrey V 
   4. Galstyan, Aykaz D 
   5. Mukhametshin, Rustem M 
   6. Gunkin, Ivan D 
   7. Foka, Bogdan O 
   8. Petrov, Dmitriy A 
   9. Platonov, Sergey V 
  10. Kokorev, Evgeniy V 

Production 
   1. Gushchina, Mariya M (RUS)
   2. Lunin, Aleksandr A 
   3. Voyno, Aleksey A 
   4. Zhidkov, Artyem A 
   5. Romantsov, Artem G 
   6. Telitchenko, Ilya A 
   7. Popov, Aleksandr V 
   8. Shveynov, Aleksey K 
   9. Gakkel, Ivan A 
  10. Melnikov, Aleksandr E 

Production Optics 
   1. Komlev, Aleksey V (RUS)
   2. Gura, Evgeniy A 
   3. Deledivka, Vitaliy S 
   4. Kazankin, Mikhail A 
   5. Tsapin, Igor V 
   6. Makov, Vasiliy S 
   7. Demahhin, Gennadi 
   8. Neoberdin, Ivan V 
   9. Vovchenko, Aleksandr Y 
  10. Chegodaev, Sergey N 

Standard Lady
   1. Kuznetsova, Aleksandra E (RUS)
   2. Gordeychuk, Elena A 
   3. Ekkert, Natalya Y 
   4. Zinurova, Olesya R 
   5. Strelnikova, Tatyana N 

Production Lady
   1. Gushchina, Mariya M (RUS)
   2. Deledivka, Inna V 
   3. Kalugina, Anna S 
   4. Tsegalko, Anna A 
   5. Stefanova, Mariya M 

Standard Senior
   1. Saprykin, Andrey V (RUS)
   2. Khramykh, Sergey A 
   3. Serdyukov, Aleksey V 
   4. Suslov, Andrey I 
   5. Gromchenko, Andrey V 

Production Senior
   1. Panov, Yuriy G (RUS)
   2. Sologub, Aleksandr A 
   3. Lagunov, Andrey A 
   4. Ongoev, Nikolay A 
   5. Popov, Stanislav S