Match Results


Shotgun

Match Date: 2020-10-17
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Ioannis KELAIDAKIS
Range Master: Vasilis ANDRIOPOULOS
Stats Director: Ioannis KELAIDAKIS

Open 
   1. Chatzigiannis Michail (GRE)
   2. Filipou Georgios 
   3. Tsopouropoulou Eleni 
   4. Grigoriadis Diamandis 
   5. Vasilatou Maria-Lina 
   6. Apostolakopoulos Stefanos 
   7. Pentarakis Aristeidis 
   8. Tourgoutoglou Pavlos 
   9. Dioufas Ioannis 
  10. Kreuzer Kurt 

Standard 
   1. Topalidis Ioannis (GRE)
   2. Karman Ioannis 
   3. Karachalios Panagiotis 
   4. Kounadini Angeliki 
   5. Lazaris Nikolaos 
   6. Varias Dimitrios 
   7. Kendristakis Georgios 
   8. Agrapidis Loukas 
   9. Vathis Antonios 
  10. Andriopoulos Vasilis 

Open Senior
   1. Grigoriadis Diamandis (GRE)
   2. Apostolakopoulos Stefanos 
   3. Tourgoutoglou Pavlos 
   4. Kreuzer Kurt 
   5. Kelaidakis Ioannis 

Standard Senior
   1. Karachalios Panagiotis (GRE)
   2. Varias Dimitrios 
   3. Vathis Antonios 
   4. Andriopoulos Vasilis 
   5. Matsas Ioannis-Dimitrios