Match Results


Russian Cup, Final Stage

Match Date: 2020-08-29
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Lovtsov Evgeniy Aleksandrovich
Range Master: Volkov Andrey Vyacheslavovich
Stats Director: Volkova Sofya

Open 
   1. Kharitonov, Vladimir V (RUS)
   2. Anikin, Roman B 
   3. Kudryavtsev, Oleg V 
   4. Kichaykin, Maksim S 
   5. Romanov, Maksim A 
   6. Klyuchevskiy, Sergey A 
   7. Dorin, Stanislav A 
   8. Golovanov, Stanislav A 
   9. Lykov, Aleksandr A 
  10. Mazurin, Roman S 

Standard 
   1. Konov, Sergey A (RUS)
   2. Orlov, Pavel V 
   3. Skopin, Maksim Y 
   4. Bogoevich, Predrag G 
   5. Demyanov, Egor A 
   6. Zakharov, Anton O 
   7. Reynbakh, Anton B 
   8. Kolobaev, Dmitriy S 
   9. Kulakov, Roman A 
  10. Ovsienko, Aleksey V 

Standard Manual 
   1. Nikolaev, Yuriy V (RUS)
   2. Urbanovich, Anton V 
   3. Badaev, Dmitriy M 
   4. Kryuchkov, Oleg V 
   5. Ratner, Arseniy L 
   6. Antipov, Aleksey A 
   7. Spasskiy, Oleg B 
   8. Gorshnyev, Maksim N 
   9. Gribakh, Konstantin B 
  10. Sribnyy, Oleg E 

Modified 
   1. Bessonov, Sergey V (RUS)
   2. Androsov, Denis A 
   3. Buslov, Maksim Y 
   4. Batanov, Vadim A 
   5. Safonov, Vladimir A 
   6. Sarychev, Ivan K 
   7. Ermolov, Maksim V 
   8. Zepalin, Dmitriy Y 
   9. Kunaev, Sergey V 
  10. Kataev, Eduard V 

Open Lady
   1. Bobrusova-Deyviz, Elena A (RUS)
   2. Stafeeva, Yana V 
   3. Lepilina, Svetlana Y 
   4. Chukhareva, Elena V 
   5. Taranosova, Anna V 

Standard Lady
   1. Galonska, Anna N (RUS)
   2. Romashina, Tatyana V 
   3. Lomova, Mariya B 
   4. Aleksakhina, Tatyana A 
   5. Gorshneva, Marina V