Match Results


Championship Of Moscow - 2020 (shotgun)

Match Date: 2020-10-17
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Lobanov A.N.
Range Master: Volkov A.V.
Stats Director: Volkova S.

Open 
   1. Subbotin, Vladimir O (RUS)
   2. Kudryavtsev, Oleg V 
   3. Ageev, Aleksandr S 
   4. Mazurin, Roman S 
   5. Eremeev, Dmitriy Y 
   6. Tkachev, Pavel A 
   7. Amonskiy, Evgeniy E 
   8. Kondrashov, Aleksey L 
   9. Dorin, Stanislav A 
  10. Korablev, Roman V 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Kulakov, Roman A 
   3. Kostin, Aleksandr S 
   4. Somov, Igor I 
   5. Ovsienko, Aleksey V 
   6. Zaytsev, Nikolay L 
   7. Khasanov, Nikita V 
   8. Khodchenkov, Evgeniy O 
   9. Kazartsev, Aleksey I 
  10. Drozdenko, Vladimir L 

Standard Manual 
   1. Nikolaev, Yuriy V (RUS)
   2. Urbanovich, Anton V 
   3. Ratner, Arseniy L 
   4. Antipov, Aleksey A 
   5. Spasskiy, Oleg B 
   6. Sribnyy, Oleg E 
   7. Gribakh, Konstantin B 
   8. Kanin, Gleb S 
   9. Ugryumov, Roman B 
  10. Pakulskikh, Artem I 

Modified 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Abashev, Marat A 
   3. Bessonov, Sergey V 
   4. Konov, Sergey A 
   5. Batanov, Vadim A 
   6. Kunaev, Sergey V 
   7. Zepalin, Dmitriy Y 
   8. Zhurbenko, Dmitriy V 
   9. Gerasimov, Artem V 
  10. Tkachenko, Leonid I