Match Results


Lex Summer

Match Date: 2011-06-04
Match Discipline: Handgun
Match Director: Ushaty Yury
Range Master: Udras Dmitry
Stats Director: Vasilchuk Alex

Standard 
   1. Karpenko, Valerii (UKR)
   2. Volsky, Andrey 
   3. Shevchenko, Sergey 
   4. Petrov, Oleg 
   5. Potapenko, Evgeniy 
   6. Bezvershenko, Denis 
   7. Lujevskiy, Ruslan 
   8. Palelylka, Alexander 
   9. Khrapovitskiy, Alexander 
  10. Tsinkovskiy, Vladomir 

Production 
   1. Fedorchuk, Alexander (UKR)
   2. Tautiev, Zaur 
   3. Volochaev, Denis 
   4. Udras, Dmitri 
   5. Proskuryakov, Andrey 
   6. Malinovskiy, Andriy 
   7. Khrestin, Alexander 
   8. Nagirnyak, Yurii 
   9. Dudenko, Alexey 
  10. Milyukov, Alexander 

Standard Lady
   1. Nedoschak, Katerina (UKR)
   2. Korolyova, Olga 
   3. Alyosha, Alexandra 
   4. Lvovich, Olena 
   5. Chuprina, Yulia