Match Results


Russian National Shotgun

Match Date: 2011-05-27
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Vitaly Kruchin
Range Master: Anatoliy Kondrukh
Stats Director: Kiril Kupriyanov

Open 
   1. Koshkin, Ivan (RUS)
   2. Ilin, Vsevolod 
   3. Mubarakov, Ramazan 
   4. Minakov, Evgeniy 
   5. Kirisenko, Andrey 
   6. Novikov, Vladimir 
   7. Spasichenko, Dmitriy 
   8. Dmitriev, Vadim 
   9. Ilin, Aleksandr 
  10. Burakin, Evgeniy 

Standard 
   1. Plaksin, Vasiliy (RUS)
   2. Konov, Sergey 
   3. Avdeev, Kirill 
   4. Shevchenko, Sergey 
   5. Skopin, Maksim 
   6. Vikharev, Andrey 
   7. Goncharov, Viktor 
   8. Verkholantsev, Aleksandr 
   9. Ananichev, Vladimir 
  10. Kabakov, Aleksandr 

Standard Manual 
   1. Skvortsov, Sergey (RUS)
   2. Zamula, Vitaliy 
   3. Salikov, Oleg 
   4. Kononenko, Pavel 
   5. Mashechkov, Artyem 
   6. Shashin, Konstantin 
   7. Lipin, Ilya 
   8. Alekseenko, Aleksey 
   9. Nikolaev, Yuriy 
  10. Danilov, Yuriy 

Modified 
   1. Voyno, Aleksey (RUS)
   2. Chamyan, Vladimir 
   3. Myagkikh, Roman 
   4. Veneckii, Aleksandr 
   5. Chernousov, Dmitriy 
   6. Travkin, Artem 
   7. Chernousov, Evgeniy 
   8. Voyno, Aleksandr 
   9. Nevolin, Aleksey 
  10. Sokolov, Dmitriy