Match Results


Archangel Michael Cup 2020 - First Round

Match Date: 2020-01-31
Match Discipline: Handgun
Match Director: Vladimir Titov
Range Master: Artem Rozhkov
Stats Director: Vasily Makov

Standard 
   1. Popov, Aleksey S (RUS)
   2. Onshin, Nikolay V 
   3. Elbaev, Anzor B 
   4. Titov, Vladimir G 
   5. Galstyan, Aykaz D 
   6. Saprykin, Andrey V 
   7. Tsapin, Igor V 
   8. Kazakov, Evgeniy A 
   9. Solovev, Aleksey V 
  10. Khramykh, Sergey A 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Rasnetsov, Andrey S 
   3. Altynov, Maksim E 
   4. Zaytsev, Yuriy K 
   5. Makarov, Aleksey A 
   6. Mendelev, Pavel V 
   7. Ternovskiy, Aleksey I 
   8. Barsukov, Nikolay V 
   9. Saburov, Anton G 
  10. Tinigina, Evgeniya S 

Production 
   1. Altushkin, Igor A (RUS)
   2. Zhidkov, Artyem A 
   3. Godov, Ivan A 
   4. Deledivka, Inna V 
   5. Melnikov, Evgeniy Y 
   6. Zudin, Dmitriy I 
   7. Getmanovich, Vladimir Z 
   8. Pestov, Mikhail L 
   9. Svyazhin, Yuriy V 
  10. Shorikov, Aleksandr G 

Production Optics 
   1. Kamenicek, Martin (CZE)
   2. Boyarkin, Viktor A 
   3. Manturov, Evgeniy D 
   4. Bayda, Aleksey A 
   5. Komlev, Aleksey V 
   6. Kazankin, Mikhail A 
   7. Voyno, Aleksandr A 
   8. Deledivka, Vitaliy S 
   9. Makov, Vasiliy S 
  10. Elkin, Aleksandr M 

Production Lady
   1. Deledivka, Inna V (RUS)
   2. Kalugina, Anna S 
   3. Morozova, Anastasiya A 
   4. Podolskaya, Aliya K 
   5. Stefanova, Mariya M 

Production Junior
   1. Salikhyanov, Danil A (RUS)
   2. Tetkin, Stepan V 
   3. Glukhova, Alyena V 
   4. Uvarov, Dmitriy S 
   5. Khusainova, Evangelina R 

Production Senior
   1. Lagunov, Andrey A (RUS)
   2. Nalimov, Andrey G 
   3. Nazmiev, Viktor V 
   4. Selyukov, Aleksey A 
   5. Akbutina, Alfiya M