Match Results


Russian Nationals - Pcc

Match Date: 2020-08-08
Match Discipline: Pcc
Match Director: Lovtsov Evgeniy
Range Master: Artem Rozhkov
Stats Director: Volkov Andrey

Pcc 
   1. Bliznetsov Konstantin L (RUS)
   2. Shutyaev Oleg V 
   3. Fedchin Anton S 
   4. Voyno Aleksandr A 
   5. Orlov Sergey V 
   6. Ivanov Ivan S 
   7. Taranosov Andrey V 
   8. Popov Aleksey S 
   9. Yudenkov Evgeniy N 
  10. Mikhaylov Vadim V 

Pcc Senior
   1. Mikhaylov Vadim V (RUS)
   2. Anashkin Andrey G 
   3. Oskirko Sergey D 
   4. Pliner Aleksandr S 
   5. Mubarakov Ramazan B