Match Results


Expert Pcc Open

Match Date: 2020-05-29
Match Discipline: Pcc
Match Director: Dudenko Oleksii
Range Master: Koval Vadym
Stats Director: Koval Maryna

Pcc 
   1. Vasin Vitalii (UKR)
   2. Karagan Oleksii 
   3. Nosenko Yevhenii 
   4. Skachkov Stanislav 
   5. Pysarev Oleksii 
   6. Datsenko Oleg 
   7. Mikulich Nikolay 
   8. Taranenko Roman 
   9. Machno Andrii 
  10. Kovalchuk Andrii 

Pcc Senior
   1. Zagurnyi Ihor (UKR)
   2. Karpenko Valerii 
   3. Kandyba Oleksandr 
   4. Lutin Haim 
   5. Shcherbak Iurii (DQ)