Match Results


Ukraine Shotgun Open

Match Date: 2011-05-22
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Alexander Milyukov
Range Master: Ruslan Abbasov
Stats Director: Victor Efimovych

Open 
   1. Igor Braginskij (UKR)
   2. Alexander Shymchenko 
   3. Vadim Plyuhin 
   4. Vitaliy Vasin 
   5. Oleg Petrov 
   6. Oleg Klenov 
   7. Georgii Sharvarko 
   8. Denis Shapovalov 
   9. Vadim Dmytruk 
  10. Viktor Nagorny 

Standard 
   1. Igor Zagurnyi (UKR)
   2. Aleksandr Zamerets 
   3. Yurij Nagirnyak 
   4. Alexander Milyukov 
   5. Viktor Liakh 
   6. Pavlo Kolyada 
   7. Andrey Proskuryakov 
   8. Ruslan Kovalchuk 
   9. Igor Yelanskiy 
  10. Denys Terelia 

Standard Manual 
   1. Sergii Streltsov (UKR)
   2. Vladyslav Zbaranskyy 
   3. Oleksandr Khrestin 
   4. Vitalii Pedchenko 
   5. Artem Mitrofanov 
   6. Kostyantyn Zelenyi 
   7. Maksym Knysh 
   8. Aleksej Konovalenko 
   9. Ruslan Abbasov 
  10. Aleksandr Vasilchuk