Match Results


Macedonian Cup

Match Date: 2011-05-27
Match Discipline: Handgun
Match Director: G. Poutoglidisp. Sakellarios
Range Master: St. Iordanidis
Stats Director: John Poutoglidis

Open 
   1. D. Fessas (GRE)
   2. I. Tyrakis 
   3. K. Bergele 
   4. V. Konstantinidis 
   5. G. Tellios 
   6. Ath. Valiakas 
   7. P. Asikeli 
   8. D. Radi 
   9. D. Stafylidou 
  10. I. Ganatsios 

Standard 
   1. G. Poutoglidis (GRE)
   2. K. Roumeliotakis 
   3. Al. Syrogiannis 
   4. Ev.Papagrigoriou 
   5. G. Paradopoulos 
   6. Chr. Lioggos 
   7. M. Fragouli 
   8. G. Psachos 
   9. An. Pigadas 
  10. I. Armoutidis 

Production 
   1. Ar. Kalonikidis (GRE)
   2. Em. Samaritakis 
   3. P. Mantzis 
   4. G. Tzallas 
   5. P. Sakellarios 
   6. An. Opsimos 
   7. Em. Pinakoulakis 
   8. K. Karalis 
   9. St. Vassiliou 
  10. An. Spartalis 

Modified 
   1. V. Papadopoulos (GRE)
   2. St. Iordanidis 
   3. S. Chatziemmanouil 
   4. D. Fytatzis 
   5. E. Rigas 
   6. D. Tzimas 
   7. G. Papadopoulos 
   8. K. Christou 
   9. Chr. Glavopoulos 
  10. Chr. Trypsanis 

Production Lady
   1. M. Chrysopolitou (GRE)
   2. G. Liaga 
   3. S. Lazaridou 
   4. D. Spyridopoulou 
   5. F. Papageorgiou 

Production Senior
   1. A. Kalonikidis (GRE)
   2. P. Mantzis 
   3. K. Karalis 
   4. S. Spartalis 
   5. I. Bagatzounis 

Modified Senior
   1. St. Iordanidis (GRE)
   2. D. Fytatzis 
   3. D. Tzimas 
   4. G. Papadopoulos 
   5. K. Christou