Match Results


Hellenic IPSC Shotgun Nationals

Match Date: 2007-06-17
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Markos Tertsis-Paris Roussos
Range Master: Ioannis Anastasiou
Stats Director: George Zervas-Manolis Maragoudakis

Open 
   1. G. Soulis (GRE)
   2. K. Exarchos 
   3. I. Alexiou 
   4. Sp. Mporsis 
   5. Emm. Psaroudakis 
   6. D. Karachalios 
   7. N. Xanthopoulos 
   8. K. Legatos 
   9. M. Tertsis 
  10. M. Maragoudakis 

Standard 
   1. Al. Sklavis (GRE)
   2. I. Anastasiou 
   3. St. Chairopoulos 
   4. K. Siachamis 
   5. P. Kotsanas 
   6. D. Polyzois 
   7. An. Panagiotopoulos 
   8. G. Pagonis 
   9. K. Lympikis 
  10. I. Anastasopoulos 

Standard Manual 
   1. K. Roumeliotakis (GRE)
   2. I. Kontopoulos 
   3. I. Tsiampas 
   4. I. Kelaidis 
   5. A. Kriempardis 
   6. G. Makris 
   7. A. Alafogiannis 
   8. K. Kolokythas 
   9. I. Nikoloudakis 
  10. I. Kakavoulas 

Modified 
   1. K. Soumalevris (GRE)
   2. I. Arapkoules 
   3. M. Zafeiridis 
   4. I. Doumanis 
   5. E. Papagiannopoulos 
   6. K. Topouzis 
   7. K. Semos 
   8. TH. Kouroukidis 
   9. G. Soumalevris 
  10. M. Tsamis 

Open Senior
   1. G. Soulis (GRE)
   2. K. Exarchos 
   3. I. Alexiou 
   4. S. Mporsis 
   5. Emm . Psaroudakis