Match Results


Russian National Shotgun Championship

Match Date: 2007-05-10
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Oleg Kalinin
Range Master: Kondrukh Anatoliy
Stats Director: Dmitri Udras

Open 
   1. Novikov, Vladimir V (RUS)
   2. Denisov, Viatcheslav G 
   3. Minakov, Evgeniy Y 
   4. Vilents, Pavel V 
   5. Rogov, Vadim N 
   6. Ilin, Vsevolod V 
   7. Travkin, Artjom 
   8. Ragozin, Alexey V 
   9. Yankov, Anton A 
  10. Kapturenko, Denis 

Standard 
   1. Mubarakov, Ramazan B (RUS)
   2. Avdeev, Kirill V 
   3. Vikharev, Andrey I 
   4. Plaksin, Vasiliy A 
   5. Pushkov, Sergey P 
   6. Tulpanov, Vladimir A 
   7. Danilovitch, Pavel V 
   8. Zemyakhin, Sergey V 
   9. Bodinov, Andrey V 
  10. Letunov, Mikhail A 

Standard Manual 
   1. Masliaev, Alexey A (RUS)
   2. Petukhov, Alexander G 
   3. Kruchkov, Fedor P 
   4. Evseviev, Pavel V 
   5. Danilov, Yuriy M 
   6. Yakovlenko, Alexander P 
   7. Zinoviev, Roman S 
   8. Klimov, Gennadiy G 
   9. Masliaev, Kirill A 
  10. Shutov, Sergey A 

Modified 
   1. Petrov, Alexander I (RUS)
   2. Tretyakov, Denis B 
   3. Akulov, Evgeniy S 
   4. Skoryh, Alexandr 
   5. Garaev, Albert A 
   6. Chegodaev, Sergey N 
   7. Pospelov, Andrey M 
   8. Petrov, Andrey V 
   9. Tretyakov, Anton S 
  10. Gordienko, Yulia