Match Results


Expert Handgun Open

Match Date: 2020-05-29
Match Discipline: Handgun
Match Director: Dudenko Oleksii
Range Master: Koval Vadym
Stats Director: Koval Maryna

Standard 
   1. Ilkov Ihor (UKR)
   2. Karpenko Valerii 
   3. Machno Andrii 
   4. Dudenko Oleksii 
   5. Fedorchuk Oleksandr 
   6. Talko Serhii 
   7. Varhanov Pavlo 
   8. Mikulich Nikolay 
   9. Babich Vasiliy 
  10. Ulianov Yury 

Production 
   1. Bordiuhovskyi Stanislav (UKR)
   2. Karpov Oleksandr 
   3. Maydanyk Oleksandr 
   4. Oleksiienko Mykola 
   5. Levchuk Oleksandr 
   6. Alosha Andrii 
   7. Barbashin Oleksii 
   8. Serbyn Dmitrii 
   9. Tsaplya Oleksandr 
  10. Halahan Vasyl 

Standard Lady
   1. Pecherska Natalia (UKR)
   2. Chayka Darya 
   3. Danik Oksana 
   4. Romanova Darina 
   5. Gnatyk Oksana 

Standard Senior
   1. Karpenko Valerii (UKR)
   2. Kandyba Oleksandr 
   3. Anistrat Ihor 
   4. Kalenyk Ihor 
   5. Driuk Mykola