Match Results


Russian National Rifle Championship

Match Date: 2007-10-18
Match Discipline: Rifle
Match Director: Viktor Kukhto
Range Master: Stefanos Cheropoulos
Stats Director: Vladimir Gulin

Open Semi-Auto 
   1. Zemyakhin, Sergey V (RUS)
   2. Abrosimov, Alexandr A 
   3. Mubarakov, Ramazan B 
   4. Efimov, Evgeny B 
   5. Zhilyakov, Igor V 
   6. Koshkin, Ivan S 
   7. Gulin, Vladimir A 
   8. Travkin, Artjom A 
   9. Volutsa, Vjatseslav D 
  10. Vlasov, Oleg I 

Standard Semi-Auto 
   1. Akhapkin, Oleg M (RUS)
   2. Salikov, Oleg V 
   3. Mursalimov, Albert Y 
   4. Yankov, Anton A 
   5. Martinov, Kiril E 
   6. Gorobec, Sergey V 
   7. Klimov, Gennadiy G 
   8. Bereznikov, Vasily V 
   9. Mulenko, Boris A 
  10. Shutov, Aleksandr S