Match Results


Russian National Handgun

Match Date: 2011-07-07
Match Discipline: Handgun
Match Director: Vitaly Kryuchin
Range Master: Anatoliy Kondrukh
Stats Director: Natalia Nesterova

Open 
   1. Kamenicek, Martin (CZE)
   2. Sebo, Robin 
   3. Pijacek, Petr 
   4. Kamenicek, Miroslav 
   5. Ragozin, Alexey 
   6. Titov, Vladimir 
   7. Lipatov, Sergey 
   8. Kryukov, Alexey 
   9. Rudov, Sergey 
  10. Ostrovskiy, Dmitriy 

Standard 
   1. Znamenacek, Petr (CZE)
   2. Liehne, Zdenek 
   3. Onshin, Nickolay 
   4. Betin, Alexander 
   5. Zryachev, Nikolay 
   6. Lyubimov, Alexander 
   7. Fisenko, Denis 
   8. Fedotov, Aleksey 
   9. Fayustov, Denis 
  10. Kiselev, Kirill 

Production 
   1. Zapletal, Miroslav (CZE)
   2. Momcilovic, Ljubisa 
   3. Garcia, Frank 
   4. Pichugin, Alexey 
   5. Khramov, Egor 
   6. Gushchina, Mariya 
   7. Torgashov, Pavel 
   8. Vysny, Marian 
   9. Hrnciarik, Andrej 
  10. Gruzmanov, Konstantin 

Standard Lady
   1. Strumentova, Yuliya (RUS)
   2. Minaeva, Margarita 
   3. Knyazeva, Elena 
   4. Reva, Alena 
   5. Tsibulskaya, Lidiya 

Production Lady
   1. Gushchina, Mariya (RUS)
   2. Barinova, Mira 
   3. Chernenko, Anastasiya 
   4. Nikolaeva, Svetlana 
   5. Shushpanova, Elizaveta 

Production Junior
   1. Torgashov, Pavel (RUS)
   2. Hrnciarik, Andrej 
   3. Lunin, Alexander 
   4. Zgonnikov, Leonid 
   5. Nikolaev, Andrey 

Open Senior
   1. Kamenicek, Miroslav (CZE)
   2. Stephanyuk, Vadim 
   3. Garaev, Albert 
   4. Efimov, Venegdit 
   5. Mikhaylov, Sergey 

Production Senior
   1. Kurbatskikh, Vasiliy (RUS)
   2. Dumont, Jose 
   3. Medvednikov, Oleg 
   4. Myasnikov, Andrey 
   5. Egorov, Alexander