Match Results


Eleftheria 2020 Shotgun

Match Date: 2020-02-15
Match Discipline: Shotgun
Match Director: ZAFIRIDIS MICHALIS
Range Master: TERTSIS MARKOS TZIMAS DIMITRIOS
Stats Director: SPATOULAS VASILIS

Open 
   1. KOUNADINIS KONSTANTINOS (GRE)
   2. VASILATOS NIKOLAOS 
   3. CHATZIGIANNIS MICHAIL 
   4. FILIPOU GEORGIOS 
   5. TSOPOUROPOULOU ELENI 
   6. SKLAVIS ALEXANDROS 
   7. VOGINDROUKAS KONSTANTINOS 
   8. GRIGORIADIS DIAMANTIS 
   9. VASILATOU MARIA LINA 
  10. KOUNADINI AGGELIKI 

Standard 
   1. TOPALIDIS IOSNNIS (GRE)
   2. KARMAN IOANNIS 
   3. GEORGIEV GEORGI 
   4. LOGGINOV DIMITRIS 
   5. ROUPAKIAS GEOROGIOS 
   6. ARGIRIS KONSTANTINOS 
   7. TOPALIDIS VASILIS 
   8. PAPADOGIORGAKIS VASILIS 
   9. RIZAKIS CHRISTOS 
  10. TZIOUVARA ANNA 

Standard Manual 
   1. SISMANIS ATHANA SIOS (GRE)
   2. MOULELIS ILIAS 
   3. MAVRAGANIS NIKOLAOS 
   4. PAPAZOGLOU ATHANASIOS 
   5. DEDES KONSTANTINOS 
   6. TSIAVOS GEORGIOS 
   7. GAVALAS PETROS 
   8. FOTOPOULOS NIKOLAOS 
   9. KARDOULIAS SPYRIDON 
  10. NTAFLAKIS KONSTANTINOS 

Modified 
   1. BOEV IVO (BUL)
   2. RAMMOS NIKOLAOS 
   3. DOBRI SIMEONOV 
   4. KOUKOULARIS ADAMANTIOS 
   5. SPATOULAS VASILIOS 
   6. SOUMALEVRIS KONSTANTINOS 
   7. ANDRIOPOULOS VASILIS 
   8. CRISTOFOROS TIMOTHEOS 
   9. GRAVANIS VASILIS 
  10. LELLOS NIKOLAOS 

Open Senior
   1. GRIGORIADIS DIAMANTIS (GRE)
   2. ALEXIOU ANASTASIOS 
   3. ZAFIRIDIS MICHAIL 
   4. DIAMANTOPOULOS ANDREAS 
   5. KASTROS NIKOLAOS