Match Results


Spb Pcc Championship

Match Date: 2020-02-14
Match Discipline: Pcc
Match Director: Nikolaev Aleksandr
Range Master: Nikolaev Aleksandr Alekseevich
Stats Director: Panchenko Anna

Pcc 
   1. Mustakaev Damir (RUS)
   2. Ivanov Ivan 
   3. Nazarov Anton 
   4. Shutyaev Oleg 
   5. Mikhaylov Vadim 
   6. Alborov Alan 
   7. Oskirko Sergey 
   8. Koltsov Kirill 
   9. Konev Vitaly 
  10. Mazurin Roman 

Pcc Senior
   1. Oskirko Sergey (RUS)
   2. Yakovlev Oleg 
   3. Zhazhikov Boris 
   4. Kharlapenkov Taras 
   5. Zaytsev Yuriy