Match Results


Russian National Rifle

Match Date: 2011-10-14
Match Discipline: Rifle
Match Director: ..
Range Master: ..
Stats Director: ..

Open Semi-Auto 
   1. Vindushka, Vaclav (CZE)
   2. Ruzin, Alexey V 
   3. Shuppe, Denis 
   4. Koshkin, Ivan S 
   5. Petukhov, Alexander G 
   6. Rudov, Sergey Y 
   7. Skorikh, Alexander 
   8. Kirisenko, Andrey V 
   9. Rogov, Vadim 
  10. Pichugin, Alexey V 

Standard Semi-Auto 
   1. Gladilkin, Ivan (RUS)
   2. Glagolev, Nikolay M 
   3. Fayustov, Denis A 
   4. Yushkevich, Anton 
   5. Kosenko, Alexander 
   6. Ivakin, Artem 
   7. Mishchuk, Alexander 
   8. Vikharev, Andrey I 
   9. Kharchenko, Alexander 
  10. Shutov, Alexander 

Standard Semi-Auto Lady
   1. Reva, Alena (RUS)
   2. Akimova, Anastasiya N 
   3. Maltseva, Mariya 
   4. Purisenko, Lyudmila 
   5. Khetagurova, Zarina N 

Standard Semi-Auto Junior
   1. Baranov, Nikolay (RUS)
   2. Tukhfatullin, Anvar 
   3. Gilev, Mikhail 
   4. Kondratenko, Sergey 
   5. Sayapin, Aleksey