Match Results


Moscow Region Action Air Championship

Match Date: 2020-09-26
Match Discipline: Action Air
Match Director: Karagedov I.B.
Range Master: Ragozin A.V.
Stats Director: Makarov D

Standard 
   1. Tarasov, Aleksandr S (RUS)
   2. Vysotskiy, Yakov V 
   3. Varnavskiy, Saveliy K 
   4. Chistyakov, Vladimir V 
   5. Izyumchenko, Sofya A 
   6. Sharafanenko, Daniil P 
   7. Udaltsov, Kirill A 
   8. Lobkov, Matvey S 
   9. Shurenkov, Nikita V 
  10. Ievlev, Aleksandr I 

Production 
   1. Goryunov, Aleksandr S (RUS)
   2. Semenov, Andrey V 
   3. Latunova, Olga A 
   4. Gorokhov, Aleksey O 
   5. Shvets, Dmitriy A 
   6. Grinets, Denis V 
   7. Babkin, Viktor A 
   8. Khrapenko, Saveliy A 
   9. Pazynyuk, Aleksandr D 
  10. Yakovlev, Vladimir A 

Standard Junior
   1. Tarasov, Aleksandr S (RUS)
   2. Chistyakov, Vladimir V 
   3. Izyumchenko, Sofya A 
   4. Sharafanenko, Daniil P 
   5. Lobkov, Matvey S 

Production Junior
   1. Goryunov, Aleksandr S (RUS)
   2. Latunova, Olga A 
   3. Grinets, Denis V 
   4. Babkin, Viktor A 
   5. Pazynyuk, Aleksandr D 

Standard Senior
   1. Solovich, Oleg M (RUS)
   2. Romanov, Mikhail Y 
   3. Kantemirov, Boris M 
   4. Shcherbakov, Aleksandr N 
   5. Stefanyuk, Vadim S