Match Results


Rooster Mountain

Match Date: 2011-07-30
Match Discipline: Handgun
Match Director: Per Bressendorff
Range Master: Rainer Stettnisch
Stats Director: Jørgen Rigtrup

Open 
   1. Saul Kirsch (NED)
   2. Denis Altuna 
   3. Lenka Horejsi 
   4. Eli Huttner 
   5. Maurice Drummen 
   6. Peter Schieck 
   7. Robert Kunst 
   8. Erik Rasmussen 
   9. Pekka Partanen 
  10. Steen Franta 

Standard 
   1. Tony Ruohonen (FIN)
   2. Mats O. Bäckström 
   3. Peter Kastell 
   4. Bo Stampe 	Madsen 
   5. Mikael Östling 
   6. Lars Syversen 
   7. Mika Kontulainen 
   8. Rene Mortensen 
   9. Sasja Barentsen 
  10. Jostein 	Jacobsen 

Production 
   1. Rasmus Gyllenberg (SWE)
   2. Even Skaarer 
   3. Lars Hagemann 
   4. Hans Petter Kvarsnes 
   5. Odd Strengenes 
   6. Jack Rømer 
   7. Bård Kristiansen 
   8. Peter Davis 
   9. Andreas Göthager 
  10. Øystein Lütcherath 

Standard Senior
   1. Gert Erling Hansen (DEN)
   2. Markku 	Koistinen 
   3. Bent Lund 
   4. Peter Lundberg 
   5. Steen Pico Nielsen