Match Results


Match In Memory Of USSR Hero Buslov Fyedor

Match Date: 2020-09-18
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Buslov Maksim Yurevich
Range Master: Boyko Maksim Evgenevich
Stats Director: Dorofeev Anton Vladimirovich

Open 
   1. Subbotin, Vladimir O (RUS)
   2. Kudryavtsev, Oleg V 
   3. Zaynitdinov, Sergey M 
   4. Zaynitdinov, Vitaliy M 
   5. Anufriev, Denis V 
   6. Atnishkin, Dmitriy A 
   7. Stafeeva, Yana V 
   8. Kipriyanov, Dmitriy V 
   9. Ovseenko, Stanislav A 
  10. Chernikov, Pavel V 

Standard 
   1. Litovkin, Nikita S (RUS)
   2. Romashina, Tatyana V 
   3. Belyy, Andrey V 
   4. Maslovskiy, Igor S 
   5. Lomova, Mariya B 
   6. Ukhovskiy, Andrey N 
   7. Nikitin, Sergey V 
   8. Bersenev, Sergey S 
   9. Ozhiganova, Olga V 
  10. Zhuravkov, Vladimir V 

Modified 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Malanukha, Aleksey L 
   3. Shvankov, Andrey V 
   4. Androsov, Denis A 
   5. Sarychev, Ivan K 
   6. Kataev, Eduard V 
   7. Buslov, Maksim Y 
   8. Ivashko, Aleksandr V 
   9. Perelaznyy, Vladilen V 
  10. Kireev, Yuriy V 

Open Senior
   1. Sakhonenko, Vladislav V (RUS)
   2. Kozhukhov, Aleksey M 
   3. Prokhorov, Denis I 
   4. Krivoshapkin, Andrey I 
   5. ** Romanyuk, Stanislav I **